Fire_X_Andersen

I 1941 blev en tyveårig vejlensisk arbejdsmand Alfred Andersen anholdt og sigtet for kommunistisk virksomhed. Ulovligheden bestod i, at han havde uddelt illegale blade.
Alfred blev dømt og sad tiden ud. Men i stedet for at blive løsladt, blev han tilbageholdt og interneret. Tyskerne ønskede at forhindre al kommunistisk aktivitet – og en lang række danske myndighedspersoner var mere end villige til at hjælpe med at løse den opgave.
Alfred Andersen blev interneret i Horserødlejren og i 1943 deporteret til kz-lejren Stutthof. Han overlevede opholdet her, men først efter en dramatisk ”dødsmarch” gennem det sønderskudte Polen og Tyskland. Han vendte tilbage til Vejle den 5. juni 1945. Alfreds skæbne deltes af mange andre

danske kommunister – og den deltes af hans tre brødre, Poul Richard, Svend Aage og Aksel. De fire Andersen-brødres skæbne er bogens emne, og de tjener som eksempler på behandlingen af kommunisterne før og under Besættelsen.
Christian Poulsen opruller en spændende og tankevækkende historie om nogle af de små i samfundet, der havde store problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen under 20’ernes og 30’ernes krise, og som måtte betale dyrt for den danske regerings samarbejds-politik med tyskerne.

Tekst fra bagsiden af bogen skrevet af Poul Porskær Poulsen, Vejle Stadsarkiv

Uddrag af anmeldelser af bogen:

Vejle Amts Folkeblad 29/11 2011: Christian Poulsen har skrevet en læseværdig bog om brødrene Andersen - I ”Udleveret til fjenden” fortæller han nøgternt og grundigt historien om dem, der måtte betale dyrt for den danske

regerings samarbejdspolitik under besættelsen. Historien er dramatisk nok i sig selv og behøver ingen ekstra tillægsord, for at ramme læseren og vække til dyb eftertanke. Det er en væsentlig og tankevækkende bog, som

bør læses af alle med interesse for historie og samfundsforhold. Vibeke Kruse

Dagbladet Arbejderen 13/12 2011: Socialdemokratiets jagt på kommunisterne fik under besættelsen alvorlige følger. ”Udleveret til fjenden” fortæller om fire røde brødre fra Vejle, der overlevede forræderiet. - Bogen

beskriver flot de sociale forhold i denne periode, hvor fattigdom, hyppige flytninger og mistrøstige forhold var hverdag for familier som Andersens. - Bogen gør fint op med den borgerlige myte, at modstandsbevægelsen først

blev rigtigt organiseret efter 1943, da Sovjet var begyndt at ryste nazisterne. - Bogen har en fin og berettiget kritik af ”historikerne” efter krigen. - tillykke til forlaget for en fremragende bog, der kun kan anbefales. Bjarne Nielsen Læs mere

Kristelig Dagblad 16/1 2012: En krig, fire brødre og det store justitsmord. Under Anden Verdenskrig blev flere hundreder kommunister anholdt og siden sendt i tysk koncentrationslejr. Fire af dem var brødre. Deres utrolige skæbne fortælles i en ny bog, som samtidig opruller en ofte

glemt historie om det omfattende justitsmord, de danske politikere begik mod mange kommunister i samarbejdspolitikkens navn. - Hvordan gik det til, at fire brødre skulle ende i samme ulykkelige situation ? Christian Poulsen gav sig til at grave, og den

skæbnefortælling han fandt, overgik de fleste Holywood-film. Og satte samtidig alvorlig spørgsmålstegn ved den danske stats behandling af de danske kommunister under krigen. Lars Henriksen. Læs mere

Kommunist februar 2012: Efter krigen gik man i historieskrivningen let hen over, at de første illegale i Vejle var kommunist-erne, og at de fortsatte arbejdet på trods af mange arrestationer.

Med udgivelsen af denne bog får man et godt indtryk af den virksomhed, som Vejles kommunister udfoldede i modstandskampen.
Læs hele artiklen

Vejle Stadsarkiv 2011: Bogen kan varmt anbefales. Den giver ud fra fortællingen om familien Andersen og de fire brødre, en interessant beskrivelse fra dengang, hvor arbejdsløshed, fattigdom og elendige boligforhold var tre sider af

samme hverdag. Og for størsteparten af datidens arbejdere, hvad enten de selv stiftede bekendtskab herme eller ej, stod som en evig trussel. Og Samtidig med lykkedes det i bogen, forfatteren at give en indlevende beskrivelse af arbejderkår

og arbejderbevægelse i Vejle i denne periode. En bog der er særdeles tankevækkende. John Juhler Hansen. Læs mere

”Udleveret til fjenden” er også anmeldt på Dansk Historisk Fællesråd hjemmeside.

Mona Jensen, Historisk Samling fra besættelsestidens anmeldelse. Læs anmeldelsen

Forfatterens svar til Mona Jensen. Læs svar

Slægt og Data. Christian Poulsen har en særlig evne til at grave spændende emner frem, som senere kan ende med

en bogudgivelse. – Nu har forfatteren fundet nyt stof, og det har resulteret i endnu et værk, denne gang med tiltlen

Udleveret til fjenden.
Læs hele anmeldelsen her.

Her ses resultatet af kommunistjagten i Vejle. Otte vejlensiske arbejdere alle interneret i Horserødlejren fra 1941 og 42 til 29. august 1943, hvor tyske soldater stormede lejren. To lykkedes det at flygte over hegnet – Svend Aage Andersen og Ingris Christiansen – de seks andre blev deporteret til koncentrationslejren Stutthof i Polen. Her tilbragte de knap tyve måneder under umenneskelige forhold. To overlevede ikke opholdet. Alle ottes eneste brøde bestod i, at de var komunister, fagligt aktive og nogle af dem havde uddelt illegale blade. Nogle vejlensiske arbejdere kom til at betale en høj pris !

Siddende i forreste række fra venstre: Alfred Andersen, Aksel Andersen, H. C. Hansen og Poul Richard Andersen. Stående i bagerste række fra venstre: Robert Haagensen, Svend Aage Andersen, N. P. Madsen og I. C. Christiansen.
Gå til forsiden