Dreyer konkurrencen

På motorvejene mod Købnenhavn ses hver morgen sammenbrud i trafikken med lange køer af biler tilfølge. Spild af tid og yderligere forurening. De sidste fyrre års nedsættelse af arbejdstiden tabes på vejene. Fra pendlerne kører hjemmefra om morgenen til de er hjem- me igen er brugt samme tid som de otte fyrre timer, der var arbejdstiden i 1950érne.
Kører man med offentligt transport er forholdene ikke meget bedre.
Der tales om at bygge flere og bredere motorveje og forbedre den kollektive trafik. Men man kunne også vende spørgsmålet om, og spørge: ”Hvorfor skal befolkningen pendle til København, når de ansatte bor udenfor?”
Hvorfor flytter vi ikke Københavns kontorer og arbejdspladser til knude-

punkter uden for byen?
blev København ikke forurenet fra biler og de fleste fik kortere tid til arbejde.
Centraliseringen af arbejdspladser i Københavns centrum og byspredningen af hovedsageligt parcelhuse er regionens største problem.
Jeg lavede Dreyer-konkurrencen i 1994 som et indlæg i debatten til ”Hovedstadens fremtid
Trods det er fjorten år siden har for-slaget stadig et sæt firkantede og for-nuftige spilleregler til en strategi for en bedre og renere Hovedstadsregion.


Gå til forsiden