Ørestaden

I begyndelsen af 1990 blev planerne for en ny Ørestad fremlagt. På trods af, at det var et af de største byplan-projekter i nyere tid og planen ville forøge biltrafikken og beskære Københavns grønne områder gav projektet ikke anledning til nogen større offentlig høring.
Helt uden protester fra faglig side forløb sagen dog ikke. Med afdøde arkitekt Arne Gaardmand stiftede jeg ”Arkitekter mod Ørestaden” Støttet af en række andre medlemmer indsamlede vi underskrifter i et forsøg på at standse Arki-tektforbundets aktive engagement i udskrivelsen af arkitektkonkurrencen.
Det lykkedes ikke. I månederne forinden blev der argu- menteret kraftigt i flere læserbrevsindlæg og Arne Gaard- mand sammenfattede protesterne i bogen ”Bro til Drømme- land”.
Da konkurrencen var udskrevet og protesterne nytteløse, blev jeg inspireret til et kik ind i fremtiden og skrev frem- tidsfiktionen ”En morgen på Vestamager
Fiktion eller virkelighed ? Vurder selv !

illustration fra artiklen "En morgen på Vestamager"
Gå til forsiden