Københavns Havn

”Hvem har ansvaret for det kedelige byg-geri i Københavns Havn?”, spørges der ofte.
Hvem har ansvaret for planerne og blev der ikke protesteret ?
Jo – men protesterne vakte ingen gehør. Både fra et mindretal på Køben-havns Rådhus og fra byplanarkitekterblev der protesteret. Men det var ikke visioner, der stod i højsædet. Havne-arealerne blev et spekulationsobjekt, og det var det, der talte, da projekter blev omsat til virkelighed.
I 1990érne – inden planerne blev realiseret skrev jeg ”Drømmen om Havnen” i POLITIKEN:


"Havnen kunne åbnes for københavnerne. København skulle åbnes mod vandet, så den igen blev byen ved havet. [..] Drømmen om en tur ned langs havnen fik atter mening og liv. Det lød næsten for godt til at være sandt, og det var det!"

>>Læs hele artiklen

illustration fra artiklen "Drømmen om havnen"
Gå til forsiden