Folk i Tåstrup

I 70érne dukkede et væld af alternative, som regel tværsocialistiske lokalblade frem. Utilfredsheden med den kommer- cielle lokalpresse og behovet for et frit talerør for græsrødderne var stort. ”Lad 1000 blade blomstre” hed et landsdæk- kende initiativ blandt grønne og venstre- fløjen, og i lighed med ”Folk i Lyngby”, ”Folk i Næstved”, ”Ø – bladet”, ”Folk i Lejre” og hvad de nu alle sammen hed, kom også et ”Folk i Tåstrup” på gaden.
Men ”Folk i Tåstrup” blev ikke kun et blad. I kølvandet på bladet fulgte en række lokale bevægelser, der der var forankret i bladets aktive. ”Sammenslut- ningen mod Storcenterplanerne”, ”Linde- bos venner” og senere ”Lipperts venner” for en bevarelse af byens gamle hotel til medborgerhus. De aktive fra bladet var også stammen i lokale aktiviteter for landsdækkende bevægelser som Organi- sationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, Noah, Folkebevægelsen mod EF, Dansk Cyklistforbund og tidens mange strejkestøttekomiteer. På trods af at ”Folk i Tåstrup” i en tiårig periode ofte satte byen på danmarkskortet, fylder bevægel- sen ikke meget i byens officielle historie.

Hvis du har materiale eller oplevelser, du gerne vil bidrage med, er du velkommen til at skrive.Gå til forsiden