Efterlysninger
I forbindelse med udarbejdelsen af bogen ”Kanonkuglehuset” måtte jeg trods ihærdig søgen give op overfor tre per- soners fremtidige skæbne. Trods søgen i kirkebøger, folketællinger etc. forblev deres skæbne uvis. I håb om hjælp bringer jeg hermed deres historie.

Jørgen Peter Poulsen er min farfars storebror. Han blev født i 1853 i Lindved, Sindbjerg Sogn.
Efter en omtumlet tilværelse med en stranding under Stormfloden i 1872 og et fængselsophold i Vridsløselille Tugthus fra 1880 til 1882 kom Jørgen Peter efter eget ønske under Fængselsselskabets forsorg for at starte på en frisk. Men storbyens fristelser var åbenbart for store. I juni 1884 blev han igen anholdt i København og anklaget for falskneri og ægte- skabsbrud.
Det bragte ham i Christianshavn Arrest på 5x5 dage med vand og brød. Jørgen Peter blev løsladt fra Christianshavn Arrest 13. september 1884 og opholdt sig derefter i København. Formentlig uden fast bopæl, for han er ikke at finde i fol- ketællinger eller andre offentlige registre. Da min farfar lå ved Den Kongelige Liv- garde stødte han på sin storebror. En dag han gik i vagtparaden fra Rosenborg til Amalienborg så han storebroderen ved fortovskanten blandt tilskuerne. Han kunne naturligvis ikke forlade vagt- paraden og kontakte broderen, men i dagene efter brugte han al sin fritid på at lede i herberger og lignende steder. Men

han fandt ham ikke. Jørgen Peter kon- taktede heller ikke sin lillebror, forment-lig fordi han var flov over sin fortid.
Det er den sidste kontakt der har været til Jørgen Peter fra familiens side. Det eneste der vides om Jørgen Peter er, at han emigrerede til Amerika. Historien siger også, at lillesøsteren Ane Kirstine tog til USA, men om de rejste samtidig vides ikke.
At han rent faktisk kom til Amerika fik familien bekræftet fra anden familie, der også var emigreret til Amerika og Canada.
Jørgen Peter, og søsteren Ane Kirstine findes ikke i Det Danske Udvandrerarkiv. Det betyder formentligt, at de er rejst indirekte, det vil sige fra en havn i ud- landet Hamborg/Bremen eller fra England eventuel via Esbjerg.
Jeg ønsker oplysninger om Jørgen Peters færden i København inden han emigrerede, det vil sige en periode i anden halvdel af 1880érne Jeg vil også være interesseret i hvilken vej han kom til USA ? Endelig hans bopæl og færden i USA?
Yderligere data om Jørgen Peter Poulsen findes under Slægten Poulsen.

Yderligere oplysninger fundet.
Efter Københavns Politis Registerblade i 2011 blev lagt på internettet online, er det lykkedes mig at finde yderligere oplysninger om Jørgen Peter Poulsen. Jeg har hidtil kun haft reel viden om hans færden efter han forlod Christianshavns Arrest i september 1884. Men ifølge politiets registerblade boede han i oktober 1894 på adressen Nordvestvej 34, svarende til den nuværende Rantzausgade. Den 24. oktober 1894 flyttede han herfra til Thranes boliger. Disse var beliggende på hjørnet af Prinsesse Charlottesgade og Sjællandsgade. Her boede han hos en familie Hansen på 2. sal i nr. 8
I januar 1895 er han ”frameldt” adressen. Det betyder at han er flyttet ud af politikredsen. Det kan også være fra denne dato, han er emigreret. I stedet for at være emigreret i slutningen af 1880èrne, som jeg tidligere har regnet med, er Jørgen Peter Poulsen først emigreret til USA efter 1895.
Håber nogen kan hjælpe med nye oplysninger !
Januar 2012.

Gå til forsiden

Kilde: Politietsregisterblade.dk. Se mere

Ane Kirstine Poulsen er min farfars storesøster. Hun blev født 1855 i Lindved, Sindbjerg Sogn. Ane Kirstine flyttede i 1862 med forældrene fra fødestedet i Lindved til Vejle Søndermark nær landsbyen Svinholt.
Den 4. april 1869 bliver Ane Kirstine konfirmeret i Sct. Nicolai Kirke i Vejle. På det tidspunkt er forældrene flyttet fra Søndermarken til Blegbanken i Vejle midtby. Ved folketællingen i 1870 findes Ane Kirstine ikke på denne adresse. Hun

findes heller ikke i Vejle eller nogle af de omliggende sogne.
Hvor tog Ane Kirstine hen?
Historien i familien fortæller, at hun emigrede med storebroderen Jørgen Peder til USA.
Ved moderens død i 1903 fremgår det af både skifteprotokol og dødsannonce, at Jørgen Peder og Ane Kirstine ikke er til stede. Yderligere data om Ane Kirstine findes under Slægten Poulsen.

Wilhelm Løye stammede fra Nykøbing Falster, men blev senere bosat i Vejle, hvor han ved folketællingen i 1870 boede med kone og børn på Holmen.
Under den store stormflod i 1872 for-liste Løye sammen med Jørgen Peder Poulsen ved Sandvig i det inderste af Præstø Bugt. Jagten ”Marie Kirstine” blevet ved strandingen slået til vrag, men forunderligt nok overlevede både Løye og Jørgen Peder.
Løye mistede dermed sit skib, og Løyes senere skæbne er ukendt. I den næste folketælling for 1880 i Vejle findes Løye ikke længere i byen. På adressen på Holmen står der ved hustruens navn: Birgit Marie Løye/ født Truelsen, 61 aar, Enke og Husmor, Enke eft. Skipper Løye.
Formentlig er Løye efter forliset og tabet af jagten taget på langfart, for han findes ikke som afgået ved døden i kirke- bogen i Vejle.
Er der nogen der kan afklare hvor og hvornår Løye døde?

Fundet.
Fra Finn Løye Andersen og Mette Løye Balle – efterkommere til den gamle skipper Løye – har jeg fået oplyst at Wilhelm Løye druknede den 28. april 1875 i Køge Bugt nær Rødvig. Efter forliset i november 1872, hvor jagten Marie Kirstine blev slynget helt op på land, og slået til vrag, led Løye et betragteligt tab da jagten ikke var assureret. Han måtte derfor indgå en kontrakt om fællesskab af en ny jagt Thora Marie, der blev deleejendom.
I 1875 den 28. april kom Løye i tæt tåge for nær land med Thora Marie ved Rødvig i Køge Bugt. Han kastede anker og måtte gå i en mindre jolle, men jollen kæntrede og Wilhelm Løye kunne ikke klare sig i vandet på grund af de meget tunge søstøvler og druknede.
Løye omkom således kun tre år efter det dramatiske forlis med Jørgen Peter Poulsen ved Sandvig og led altså døden på søen ikke ret langt fra, hvor det første

forlis skete.
Wilhelm Løye var som nævnt gift med Birthe Marie. Hendes store kærlighed var sønnen Johan, som hun gjorde alt for ikke skulle blive sømand, som faderen. Efter Løyes død boede hustruen en tid i en mindre lejlighed i Staldgaardsgade og til sidst boede hun hos sønnen på Kirketovet 16, og der døde hun ifølge efterkommerne 86 år gammel i 1904. Da havde hun været blind i elleve år.
Tak for hjælp til afklaringen af Wilhelm Løyes skæbne til Mette Løye Balle og Finn Løye Andersen.

Gå til forsiden