Lindebo

Fra begyndelsen af 1970érne gik Høje Taastrup kommune i gang med meget omfattende nedrivninger på begge sider af den gamle hovedgade, Køgevej. De gamle Tåstrupborgere så magtesløse til og det ene ældre hus efter det andet faldt for bulldozerens nådesløse grab. Huse faldt og store tomme parkeringspladser skød op. Selv ved spidsbelastninger stod størstedelen af p-pladserne tomme. Børnehaver var en mangelvare, men parkeringspladser var der rigeligt af.
Trods det fortsatte nedrivningerne.
I 1979 blev det kredsen omkring ”Folk i Tåstrup” for meget. En kold martsmorgem blev huset ”Lindebo” på Enig-hedsvej 5 besat og bulldozeren, kommunen havde bestilt til nedrivningen samme dag blev stoppet.
Det blev Taastrups første og hidtil eneste husbesættelse. I et af de kommende numre af ”Folk i Tåstrup” skrev syv gymnasiestuderende, der deltog i hele besættelsen ”Dagbog fra Lindebo”.
Nedrivningen blev ikke forhindret, men efter husbesættel-sen blev nedrivningerne til yderligere parkeringspladser definitiv stoppet. Der blev sågar opført nye rækkehuse på de tomme p-pladser.
trods af at politikerne sikrede en aktiv befolkning, at der kom cykelstier på Køgevej. Axeltorv blev lukket for biler, de tilstødende parkeringspladser blev alle flot til-plantede med træer.
Tåstrup fik også sit eget selvstyrende Medborgerhus i det gamle Hotel Lippert. Det var kommunens planer at rive det ned og opføre en ny kontorejendom. Bankoforeninger og andre brugere af huset var rasende og protesterede, men bag disse initiativer lå også byrådets skræk for en ny besæt-telse. Bannere på det gamle Lipperts Hotel mindede om poli-tikerne om, at det ikke var tomme trusler.
Per Guldmann, der var fotograf, fulgte i hele ugen udviklingen i det besatte hus og tog en lang række fotos. Herunder bringes et
uddrag af hans billeder.

Gå til forsiden