Folk i Tåstrup show

I dag efterlyses der mere optimisme hos venstrefløjen. Den er sunket hen i mismod, siges der i dagbladet Information. Det var ikke kendetegnet da Folk i Tåstrup show blev produ-ceret i 1982. Se selv
Folk i Tåstrup show blev produceret i 1982 af fotograf Per Guldmann og mig. Showet blev uden for bladets kreds kaldt en alternativ kommunefilm og ved flere lejligheder vist sammen med kommunens PR film. Lyd/dias showet varer 25 minutter og rummer billeder fra mange episoder i Tåstrup.

Kampen mod Storcentret, besættelsen af Lindebo, pædagog-konflikterne og meget mere.
Byhistorisk Samling og Arkiv har været interesseret i at bevare showet for eftertiden. I den forbindelse blev det nødvendigt at gøre fremvisningen nutidig, det vil sige gå fra fremvisning med lysbilleder over til de nye medier. Byhistorisk Samling og Arkiv har derfor scannet samtlige billeder og overført lyden fra et gammelt spolebånd til en CD. Derefter er lyd og billeder blevet synkroniseret. Arbejdet med overførslen til det nye medie er udført i 2011.

Gå til forsiden