Sammenslutningen mod storcenterplanerne

Sommeren 1978 ulmede Tåstrup af vrede og oprør. Fra dag til dag udbrød en så kraftig modstand mod de foreslåede centerplaner i Høje Tåstrup, at debatten ikke blot optog de lokale aviser, men også landets dagblade og TV gennem det næste halve år.
Byggeriet omkring Høje Taastrup station blev ikke for- purret, hvad der heller ikke var formålet, men det blev til gengæld kommunens og Hovedstadsrådets planer om et nyt center på størrelse med det nuværende City 2.
I 1986 blev den ny banegård, Høje Taastrup station, indviet. I den forbindelse udgav kommunen, DSB og Hovedstadsrådet bogen ”Høje-Taastrup i 25 år”. I bogen ønskede kommunen også plads til modstandernes syns-punkter og efter forhandlinger og forlig blev artiklen ”Da Tåstrup ulmede af vrede og oprør” kom modstandernes synspunkter med i bogen.
Artiklen er, ud af mange skrevne, den bedste sammen-fatning af sammenslutningens organisering og modstand mod planerne. Af øvrigt litteratur kan henvises til:

Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid af Else Trier. Udgivet af Høje–Taastrup Kommune i 1995.
Storbyen på tværs af Anette Wiborg og Jan Gralle, Informations Forlag, 1987

Den usynlige hånd, studieprojekt fra RUC, 1985
Den autoritære by af Leif Thomsen, 1981.
Bykampe, kampen for autonome rum, Kulturgeografiske hæfter 29, 1986.
Blød By - blad om bolig, miljø og planlægningsproblemer, nr. 12 april 1981.
Blød By - blad om bolig, miljø og planlægningsproblemer, nr. 22 december 1982.
Dengang folk i Taastrup sagde nej NOAH 61-62 april 1979.
Gå til forsiden